And love said no

And love said no

And love‘s light blue
let me be you
through all the emptiness
that had become my home
Love’s like cruel
introduced me with you
and at that moment
I knew that I was out of hope

Kill me
I begged butlove said no
Leave me
To death let me go
Kill me
I cried and love said no
Kill me
I cried and love said no

Love’s icy tomb
Dug open for you
Lies in a cemetery that may use my name
Love’s fiery tomb
From me to you
Rips your heart out and leaves you
bleeding with a smile on your face

Kill me
I begged but love said no
Leave me
to death let me go
Kill me
I cried and love said no
Kill me
I cried and love said no

Love’s light blue
seduced me from you
and at that moment
I knew I was out of hope again

Kill me
I begged but love said no
Leave me
to death let me go
Kill me
I cried and love said no
Kill me
I cried and love said no
Love said no
And love said no

 

A láska řekla ne

A láska je modrým světlem
Dovol mi být Tvůj
Skrz všechnu prázdnotu
Která se stala mým domovem
Láska je jako krutost
Seznámilo nás to dohromady
A v ten moment
Jsem věděl, že jsem ztratil naději

Zabij mě
Žebral jsem, ale láska řekla ne
Opusť mě
Nech mě jít ke smrti
Zabij mě
Křičel jsem a láska řekla ne
Zabij mě
Křičel jsem a láska řekla ne

Láska je chladná hrobka
Vykopaná a otevřená pro tebe
Leží na hřbitově, který může používat mé jméno
Láska je hořící hrobka
Ode mě pro Tebe
Jizvy na tvém srdci mizí a opouštějí tě
Krvácející s úsměvem na tvé tváří

Zabij mě
Žebral jsem, ale láska řekla ne
Opusť mě
Nech mě jít ke smrti
Zabij mě
Křičel jsem a láska řekla ne
Zabij mě
Křičel jsem a láska řekla ne

Láska je modré světlo
Odvedlo nás od sebe
a v ten moment jsem věděl
že jsem znovu ztratil naději

Zabij mě
Žebral jsem, ale láska řekla ne
Opusť mě
Nech mě jít ke smrti
Zabij mě
Křičel jsem a láska řekla ne
Zabij mě
Křičel jsem a láska řekla ne
Láska řekla ne
A láska řekla ne