Buried alive by love

Buried alive by love

Again the burden of losing rests upon my shoulders
And its weight seems unbearable
‘Your tomb is where your heart is’, I should’ve told her
But within me hid a secret so terrible

They say to cry is to know that you’re alive
But my river of tears has run dry
I never wanted to fool you-no
A cold heart is a dead heart
And it feels like I’ve been buried alive by love

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

The kiss of vanity blessed me with a spiritual murder
And fed the gods of war insatiable
‘Your home is where the dark is’, I should’ve told her
And embraced the fire indestructible

To die is to know that you’re alive
And my river of blood won’t run dry
I never wanted to lose you-no
But a cold heart is a dead heart
And it feels like I’ve been buried alive by love

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

Oh it seems that to cry is to know that you’re alive
But my river of tears has run dry
I never wanted to fool you-no
A cold heart is a dead heart
And it feels like I’ve been buried alive by love

A cold heart is a dead heart
And a deserted soul is gone
A cold heart is a dead heart
And it feels like I’ve been buried alive by love

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

I’ve been buried alive by love
buried alive by love
I’ve been buried alive by love
buried alive by love
I’ve been buried alive by love
buried alive by love

 

Pohřben zaživa láskou

Zase ta tíha ztracenýho klidu na mých ramenou
A to závaží se zdá být nesnesitelným
„Tvůj hrob je místo, kde je i Tvé srdce“ bych jí měl říct
ale skryju to děsivé tajemství v sobě.

Plakat znamená vědět, že jsi naživu
Ale řeka mých slz vyschla.
Nikdy jsem nechtěl klamat Tě – ne.
Chladné srdce je mrtvé
A zdá se, že jsem byl pohřben zaživa láskou

Kdybych měl zemřít před procitnutím
Modli se, ať mi nikdo nevezme moji duši
A kdybych procitl dříve než zemřu
Zachraň mě svým úsměvem.

Kdybych měl zemřít před procitnutím
Modli se, ať mi nikdo nevezme moji duši
A kdybych procitl dříve než zemřu
Zachraň mě svým úsměvem.

Polibek marnosti požehnaný duchovní vraždou
A válka nakrmila nenasytné bohy
„Tvůj domov je tam, kde je temnota“ bych jí měl říct
a obejmout ji nezničitelným ohněm

Zemřít znamená vědět, že žiješ
A tok mé krve nechce vyschnout
Nechtěl jsem Tě ztratit – ne
Ale chladné srdce je mrtvé
A zdá se, že jsem byl pohřben zaživa láskou

Kdybych měl zemřít před procitnutím
Modli se, ať mi nikdo nevezme moji duši
A kdybych procitl dříve než zemřu
Zachraň mě svým úsměvem.

Kdybych měl zemřít před procitnutím
Modli se, ať mi nikdo nevezme moji duši
A kdybych procitl dříve než zemřu
Zachraň mě svým úsměvem.

Ach a vypadá to, že plakat znamená vědět, že jsi naživu
Ale řeka mých slz vyschla.
Nikdy jsem nechtěl zklamat Tě – ne.
Chladné srdce je mrtvé
A zdá se, že jsem byl pohřben zaživa láskou

Chladné srdce je mrtvé
A opuštěná duše odešla
Chladné srdce je mrtvé
A zdá se, že jsem byl pohřben zaživa láskou

Kdybych měl zemřít před procitnutím
Modli se, ať mi nikdo nevezme moji duši
A kdybych procitl dříve než zemřu
Zachraň mě svým úsměvem.

Kdybych měl zemřít před procitnutím
Modli se, ať mi nikdo nevezme moji duši
A kdybych procitl dříve než zemřu
Zachraň mě svým úsměvem.

Byl jsem pohřben zaživa láskou
pohřben zaživa láskou
Byl jsem pohřben zaživa láskou
pohřben zaživa láskou
Byl jsem pohřben zaživa láskou
pohřben zaživa láskou