Funeral of hearts

Funeral of hearts

Love's the funeral of hearts
and an ode for cruelty
when angels cry blood
on flowers of evil in bloom

The funeral of hearts
and a plea for mercy
when love is a gun
separating me from you

She was the sun shining upon the tomb
of your hopes and dreams so frail
he was the moon painting you
with its glow so vulnerable and pale

Love's the funeral of hearts
and an ode for cruelty
when angels cry blood
on flowers of evil in bloom

The funeral of hearts
and a plea for mercy
when love is a gun
separating me from you

She was the wind carrying in all the troubles and fears
you’ve for years tried to forget
he was the fire, restless and wild
and you were like a moth to that flame

The heretic seal beyond divine
a prayer to a god who’s deaf and blind
The last rites for souls on fire three little words and a question:
WHY?

Love's the funeral of hearts
And an ode for cruelty
When angels cry blood
On flowers of evil in bloom

The funeral of hearts
And a plea for mercy
When love is a gun
Separating me from you
the funeral of hearts

 

Pohřeb srdcí

Láska je pohřeb srdcí
A óda na krutost
Když andělé pláčí krev
Na odkvetlých květech zla

Pohřeb srdcí
A prosba o milost
Když je láska zbraň
Oddělující mě od Tebe

Ona byla slunce zářící nad hrobkou
Tvých tak křehkých nadějí a snů
On byl měsíc kreslící Tě žárem
Tak zranitelným a bledým

Láska je pohřeb srdcí
A óda na krutost
Když andělé pláčí krev
Na odkvetlých květech zla

Pohřeb srdcí
A prosba o milost
Když je láska zbraň
Oddělující mě od Tebe

Ona byla vítr nesoucí všechny problémy a obavy
Na které jsi před lety zkoušel zapomenout
On byl oheň, neklidný a divoký
Ty bys chtěla jako můra k tomu plameni

Kacířská pečeť za modlitbu
modlí se k bohu, který je hluchý a slepý
poslední obřady za duše v ohni
tři malá slůvka a otázka:
PROČ?

Láska je pohřeb srdcí
A óda na krutost
Když andělé pláčí krev
Na odkvetlé květy zla

Pohřeb srdcí
A prosba o milost
Když je láska zbraň
Oddělující mě od Tebe

Pohřeb srdcí