In joy and sorrow

In joy and sorrow

Oh girl we are the same
We are young and lost and so afraid
There's no cure for the pain
No shelter from the rain
All our prayers seem to fail

In joy and sorrow my home's in your arms
In world so hollow
It is breaking my heart

In joy and sorrow my home's in your amrs
In world so hollow
It is breaking my heart

Oh girl we are the same
We are strong and blessed and so brave
With souls to be saved
And faith regained
All our tears wipe away

In joy and sorrow my home's in your arms
In world so hollow
It is breaking my heart

In joy and sorrow my home's in your arms
In world so hollow
It is breaking my heart

And my home's in your arms
And it is breaking my heart
My home's in your arms
And it is breaking my heart

 

Ve štěstí i smutku

Děvče, jsme stejní
Jsme mladí, ztracení a tolik se bojíme
Není léku na bolest
Není úkrytu před deštěm
Zdá se, že všechny naše motlitby selhávají

Ve štěstí i smutku
Je můj domov ve tvé náruči
V tak prázdném světě
Mi to láme srdce

Ve štěstí i smutku
Je můj domov ve tvé náruči
V tak prázdném světě
Mi to láme srdce

Děvče, jsme stejní
Jsme silní, prokletí a tak stateční
Se zachráněnými dušemi
A znovu nabytou důvěrou
Jsou všechny slzy setřeny

Ve štěstí i smutku
Je můj domov ve tvé náruči
V tak prázdném světě
Mi to láme srdce

Ve štěstí i smutku
Je můj domov ve tvé náruči
V tak prázdném světě
Mi to láme srdce

Můj domov je ve tvé náruči
A to mi láme srdce
Můj domov je ve tvé náruči
A to mi láme srdce