The sacrament

The sacrament

I hear you breathe so far from here
I feel your touch so close and real

And I know my church is not of silver and gold
Its glory lies beyond judgment of souls
The commandments are of consolation and warmth

You know our sacred dream won’t fail
The sanctuary tender and so frail
The sacrament of love
The sacrament of warmth is true
The sacrament is you

I hear you weep so far from here
I taste your tears like you’re next to me

And I know my weak prayers are not enough to heal
The ancient wounds so deep and so dear
The revelation is of hatred and fear

You know our sacred dream won’t fail
The sanctuary tender and so frail
The sacrament of love
The sacrament of warmth is true
The sacrament is you

The sacrament is you
(4x)

You know our sacred dream won’t fail
The sanctuary tender and so frail
The sacrament of love
The sacrament of warmth is true
The sacrament is you
(2x)

 

Svátost

Slyším Tvůj dech, tak daleko odtud
Cítím Tvé dotyky tak blízko a tak skutečné

A vím, že můj kostel není ze stříbra a zlata
Jeho svatozář jsou jen lži souzených duší
A přikázání jsou jen útěchou a vřelostí

Ty víš, že náš posvátný sen nebude neúspěšný
Něžná a tak křehká svatyně
Svátost lásky
Svátost vášně co je pravdivá
Svátost jsi Ty

Slyším Tě plakat tak daleko odtud
Cítím chuť Tvých slz jako kdybys byla blízko u mě

A vím, že mé modlitby nejsou dostatečně silné na to, aby léčily
Letité rány tak hluboké a tak vzácné
A jejich vyzrazení je nenávist ke strachu

Ty víš, že náš posvátný sen nebude neúspěšný
Něžná a tak křehká svatyně
Svátost lásky
Svátost vášně, co je pravdivá
Svátost jsi Ty

Svátost jsi Ty
(4x)

Ty víš, že náš posvátný sen nebude neúspěšný
Něžná a tak křehká svatyně
Svátost lásky
Svátost vášně, co je pravdivá
Svátost jsi Ty
(2x)