Solitary man

Solitary man

Belinda was mine 'til the time
That I found her
Holdin' Jim
Lovin' him

Then Sue came along loved me strong
That's what I thought
But me and Sue
That died, too

Don't know that I will
But until I can find me
A girl who'll stay and
Won't play games behind me

I'll be what I am
A solitary man
A solitary man

I've had it to here being where
Love's a small word
A part time thing
A paper ring

I know it's been done
Havin' one girl who loves you
Right or wrong
Weak or strong

Don't know ....

 

Osamělý muž

Belinda byla má, než přišel čas
Kdy jsem jí našel
Držet Jima
A milovat ho

Pak přišla Sue, silně mě milující
To bylo to co jsem si myslel
Ale se mnou a Sue
To také zemřelo

Nevím co budu
Dokud nenajdu sebe
Dívku která zůstane
A nebude hrát za mými zády

Budu tím co sem
Osamělý muž
Osamělý muž

Už jsem tam byl, tam kde
Je láska jen malé slovo
Částečná věc
Papírový prstýnek

Vím že už to bylo hotové
Mít jednu dívku co tě miluje
Dobře nebo špatně
Slabě nebo silně

Nevím co budu . . .