Under the rose

Under the rose

I dream of the winter in my heart turning to spring
While the ice gives way under my feet
And so I drown with the sun

I've been been burning in water and drowning in flame
To prove you wrong and scare you away
I admit my defeat and run back home
Your heart under the rose

I open my eyes with a sigh of relief
As the warmth of summer sunlight dances around me
Then I see you with dead leaves in your hands

I've been been burning in water and drowning in flame
To prove you wrong and scare you away
I admit my defeat and run back home
Your heart under the rose

 

Důvěrně

Sním o zimě v mém srdci, která se přemění v jaro
Zatímco led bude utvářet cestu pod mýma nohama
A tak utonu se sluncem

Hořel jsem ve vodě a tonul v ohni
Abych dokázal, že nemáš pravdu a zaplašil Tě
Uznávám svou porážku a běžím zpět domů
Důvěrně Tvé srdce

Otevírám své oči s úlevným povzdechem
Jak teplota letního slunečního záření tančí kolem mě
Pak Tě vidím s nedoručitelnými listy v Tvých rukou

Hořel jsem ve vodě a tonul v ohni
Abych dokázal, že nemáš pravdu a zaplašil Tě
Uznávám svou porážku a běžím zpět domů
Důvěrně Tvé srdce