Vampire heart

Vampire heart

You can't escape the wrath of my heart
Beating to your funeral song (you're so alone)
All faith is lost for hell regained
In the dust in the hands of shame
(Just be brave)

Let me breathe you this song of my heart before
I lead you along this path in the dark
??? Where I belong until I feel your warmth ???

Hold me like you held on to life
When all fears came alive and entombed me
Love me like you love the sun,
Scorching the blood in my vampire heart

I'll be the thorns on every rose
You've been sent I hope (You'll grow cold)
I am the nightmare waking you up
From the dream of a dream of love (Just like before)

Let me weep you this poem as Heaven's gates close
Paint you my soul, scarred and alone
Waiting for your kiss to take me back home

Hold me like you held on to life
When all fears came alive and entombed me
Love me like you love the sun,
scorching the blood in my vampire heart

Hold me like you held on to life
When all fears came alive and entombed me
Love me like you love the sun,
Scorching the blood in my vampire heart

Hold me (like you held on to life)
Like you held on to life
(When all fears came alive and entombed me)
My vampire heart

Love me (like you love the sun)
Like you love the sun
(Scorching the blood in my)
My vampire heart

 

Vampýří srdce

Nemůžeš utéci hněvu mého srdce
Odbíjím Tvou pohřební píseň (jsi tak sama)
Všechna víra je ztracena a peklo je znovu zde
V prachu v zahanbených rukou
(Jen buď statečná)

Nech mě zašeptat Ti tuto píseň mého srdce předtím
Než Tě povedu tou cestou do temnot
Kam patřím dokud budu cítit Tvé teplo

Drž se mně jako jsi se držela života
Když všechny Tvé obavy obživly a pohřbily mně
A miluj mě tak jako miluješ slunce,
Sžíhající krev v mém vampýřím srdci

Já budu ostny na každé růži
Doufám, že jsi byla poslána (budeš chladnout)
Jsem ta noční můra, která Tě budí
Ze snu o snu lásky (tak jako předtím)

Nech mě vyplakat tuto báseň jako zavřenou Nebeskou bránu
Namalovat ti mou duši, vyděšenou a samotnou
Čekající na Tvé políbení, které mě vezme zpět domů

Drž se mně jako jsi se držela života
Když všechny Tvé obavy obživly a pohřbily mně
A miluj mě tak jako jsi milovala slunce,
sžíhající krev v mém vampýřím srdci

Drž se mně jako jsi se držela života
Když všechny Tvé obavy obživly a pohřbily mně
A miluj mě tak jako jsi milovala slunce,
sžíhající krev v mém vampýřím srdci

Drž se mně (jako jsi se držela života)
Jako jsi se držela života
(Když všechny Tvé obavy obživly a pohřbily mně)
Mé vampýří srdce

Miluj mne (jako miluješ slunce)
Jako miluješ slunce
(sžíhající mou krev)
mé vampýří srdce