When love and death embrace

When love and death embrace

I'm in love with you
And it's crushing my heart
All I want is you
To take me into your arms

When love and death embrace

I love you
And you're crushing my heart
I need you
Please take me into your arms

When love and death embrace

 

Když se láska a smrt obejmou

Jsem do tebe zamilovaný
A to ničí mé srdce
Všechno co chci jsi ty
Vezmi mně do tvého náručí

Když se láska a smrt obejmou

Miluji tě
A ty ničíš mé srdce
Potřebuji tě
Prosím vezmi mně do tvého náručí

Když se láska a smrt obejmou