Your sweet 666

Your sweet 666

There are things you should know
The distance between us seems to grow
But you're holding on strong
Oh how hard it's to let go
Oh so hard to let go

I'm waiting for your call
And I'm ready to take your six six six in my heart
I'm longing for your touch
And I welcome your sweet six six six in my heart

I'm losing my faith in you
You don't want it to be true
But there's nothing you can do
There's nothing you can do
Yes, I've lost my faith in you

I'm waiting for your call
And I'm ready to take your six six six in my heart
I'm longing for your touch
And I welcome your sweet six six six in my heart

How long we have to wait
For love is fading so slowly
I know it's too late
Oh my god you're so lonely

I'm waiting for your call
And I'm ready to take your six six six in my heart
I'm longing for your touch
And I welcome your sweet six six six in my heart

I'm ready for your call
And I'm ready to take your six six six in my heart
I'm longing for your touch
And I welcome your sweet six six six in my heart
In my heart
In my heart
In my heart

 

Tvé sladké 666

Jsou věci o kterých nevíš
A zdá se, že vzdálenost mezi námi vzrostla
Avšak ty se držíš pevně
Oh, jak je to těžké tě nechat jít
Tak těžké tě nechat jít

Čekám až zavoláš
A jsem připraven vzít tvé 666 v mém srdci
Toužím po tvém dotyku
A vítám tvé 666 v mém srdci

Ztrácím k tobě důvěru
Ty nechceš, aby to byla pravda
Ale nemůžeš nic dělat
Nic nemůžeš udělat
Ano, ztratil jsem k tobě důvěru

Čekám až zavoláš
A jsem připraven vzít tvé 666 v mém srdci
Toužím po tvém dotyku
A vítám tvé 666 v mém srdci

Jak dlouho musíme čekat
Na lásku co tak pomalu mizí
Vím, že je příliš pozdě
Oh můj bože, ty jsi tak prázdná

Čekám až zavoláš
A jsem připraven vzít tvé 666 v mém srdci
Toužím po tvém dotyku
A vítám tvé 666 v mém srdci

Čekám až zavoláš
A jsem připraven vzít tvé 666 v mém srdci
Toužím po tvém dotyku
A vítám tvé 666 v mém srdci
V mém srdci
V mém srdci
V mém srdci