Behind the crimson door

Behind the crimson door

Covered the carcass of time with flowers
To send the scent of blame to the grave
Set the darkest thoughts on fire
And watched the ashes climb to Heaven's gates

We hide behind the crimson door
While the summer is killed by the fall
Alive behind the crimson door
While the winter sings:
"Your love will be the death of me" (Death of me)
"Your love will be the death of me"

Death served wine for lovers
Brought from the world where devils reign
And intoxicated angels with sorrow
They witnessed in the eyes of their slaves

We hide behind the crimson door
While the summer is killed by the fall
Alive behind the crimson door
While the winter sings:
"Your love will be the death of me" (Death of me)
"Your love will be the death of me"

We hide behind the crimson door
While the summer is killed by the fall
Alive behind the crimson door
While the winter sings:
"Your love will be the death of me" (Death of me)
"Your love will be the death of me"

We hide behind the crimson door
While the summer is killed by the fall
Alive behind the crimson door
While the winter sings:
"Your love will be the death of me" (Death of me)
"Your love will be the death of me"

We hide behind the crimson door
We hide behind the crimson door
We hide behind the crimson door
We hide behind the crimson door

 

Za karmínovými dveřmi

Upravil jsem zdechlinu času květinami
Abych jí dodal vůni obvinění do hrobu
Vložil nejtemnější myšlenky do ohně
A sledoval jak popel stoupá k Nebeským branám

Ukrýváme se za karmínovými dveřmi
Zatímco léto je zabíjeno podzimem
Naživu za karmínovými dveřmi
Zatímco zima píše:
"Tvá láska bude mojí smrtí" (Mojí smrtí)
"Tvá láska bude mojí smrtí"

Smrt servírovala víno pro milence
Přivedené ze světa, kde vládnou ďáblové
A intoxikovaní andělé se smutkem
Svědčili v očích jejich otroků

Ukrýváme se za karmínovými dveřmi
Zatímco léto je zabíjeno podzimem
Naživu za karmínovými dveřmi
Zatímco zima píše:
"Tvá láska bude mojí smrtí" (Mojí smrtí)
"Tvá láska bude mojí smrtí"

Ukrýváme se za karmínovými dveřmi
Zatímco léto je zabíjeno podzimem
Naživu za karmínovými dveřmi
Zatímco zima píše:
"Tvá láska bude mojí smrtí" (Mojí smrtí)
"Tvá láska bude mojí smrtí"

Ukrýváme se za karmínovými dveřmi
Zatímco léto je zabíjeno podzimem
Naživu za karmínovými dveřmi
Zatímco zima píše:
"Tvá láska bude mojí smrtí" (Mojí smrtí)
"Tvá láska bude mojí smrtí"

Ukrýváme se za karmínovými dveřmi
Ukrýváme se za karmínovými dveřmi
Ukrýváme se za karmínovými dveřmi
Ukrýváme se za karmínovými dveřmi