Dark light

Dark light

Shivers run through the spine
Of hope as she cries
The poison tears of her life delight
In the raven black night
Holding hands with

Dark light
Come shine in her lost heart tonight
And blind,
All fears that haunt her with your smile
Dark Light

In oblivious garden
The bodies of fire
Writhing to warmth the angel devine
To learn how to die
In peace with her heart

Dark light
Come shine in her lost heart tonight
And blind,
All fears that haunt her with your smile
Your smile
Dark Light

 

Temné světlo

Chvění probíhá páteří
Naděje jak pláče
Jedovaté slzy jejího rozkošného života
V noci temné jako havran
Objímající ruce s

Temné světlo
Přišlo dnes v noci svítit do jejího ztraceného srdce
A slepé
Všechny obavy, které ji honí s Tvým úsměvem
Temné světlo

V zahradě zapomnění
Těla z ohně
Svíjející se k teplu nebeského anděla
Aby se naučila jak zemřít
V klidu se svým srdcem

Temné světlo
Přišlo dnes v noci svítit do jejího ztraceného srdce
A slepé
Všechny obavy, které ji honí s Tvým úsměvem
Tvůj úsměv
Temné světlo