Venus (In our blood)

Venus (In our blood)

Her Heaven's a lie to those who threw away the key
Her God is alive and well when the higher believes
And you can't bend the river of her dreams
Or understand the divine words she speaks

Venus denies your severing tides above dark waters
You can quench her thirst with the fear hiding away from the day
Venus denies you in your dark waters
The moon kissed the sun and now we hold her in our blood

Her savior was never on a cross peirced with nails
Thirty peices of silver never retraced her mistake
She'll always be free from the arms of your sins
That made you weak as your world started crumbling

Venus denies your severing tides above dark waters
You can quench her thirst with the fear hiding away from the day
Venus denies you in your dark waters
The moon kissed the sun and now we hold her in our blood

(She's in our blood)
Venus denies your severing tides above dark waters
You can quench her thirst with the fear hiding away from the day
The venus denies you in your dark waters
The moon kissed the sun and now we hold her in our blood
In our blood
In our blood
In our blood
(She's in our blood)

 

Venuše (V naší krvi)

Její nebesa jsou lži k těm, kteří zahodili klíč
Její Bůh je při životě a dobrý, když tomu ona více věří
A Ty nemůžeš svázat řeku jejích snů
Nebo rozumět božským slovům, které říká

Venuše popírá Tvůj příliv a odliv nad Tvými temnými vodami
Můžeš uhasit její žízeň strachem, který ukrýváš před dnem
Venuše Tě popírá ve Tvých temných vodách
Měsíc políbil slunce a teď ji držíme ve své krvi

Její spasitel nikdy nebyl na kříži probodnut ostny
30 stříbrných nikdy neodčiní její omyl
Vždycky bude osvobozená od náručí Tvých hříchů
Které Tě oslabili, když se tvůj svět začal rozpadat

Venuše popírá tvůj příliv a odliv nad Tvými temnými vodami
Můžeš uhasit její žízeň strachem, který ukrýváš před dnem
Venuše Tě popírá ve Tvých temných vodách
Měsíc políbil slunce a teď ji držíme ve své krvi

(Je v naší krvi)
Venuše popírá tvůj příliv a odliv nad Tvými temnými vodami
Můžeš uhasit její žízeň strachem, který ukrýváš před dnem
Venuše Tě popírá ve Tvých temných vodách
Měsíc políbil slunce a teď ji držíme ve své krvi
V naší krvi
V naší krvi
V naší krvi
(Je v naší krvi)